Swift-Trace System

Swift Trace Logo

SwiftTrace system

Gå från en skiss med linjer till att skära din detalj i fyra enkla steg med vårt SwiftTrace system.

SwiftTrace systemet inkluderar:

  • USB mikrokamera
  • Swift-Trace programvara
  • Magnetisk whiteboard
  • USB förlängningskabel
  • Magnetiskt kamerafäste
  • Magnetisk montageplatta

SwiftTrace systemet kan snabbt och enkelt identifiera svarta linjer på vitt papper:

  1. Det magnetiska kamerafästet monteras på brännarhuvudet. Kameran behöver kalibreras innan användning. Detta görs enkelt med den medföljande programvaran.
  2. Kameran scannar bilden. Detta utförs mycket exakt och alla obrutna linjer följs. Den inscannade bilden sparas som en DXF-fil.
  3. Filen importeras därefter till Swiftcam och processas. Bilden kan nestas vid behov.
  4. Brännarhuvudet skär ut detaljen och återskapar den scannade bilden. Kameran kan även användas vid behov av en noggrann kontroll av brännarens slitdelar.